Co to jest czynnik chłodniczy?

czynnik chłodniczy

Większość czynników chłodniczych składa się z węgla, węglowodorów, chloru lub fluoru. Czynnik chłodniczy to substancja chemiczna, która odparowuje ciecz w celu obniżenia jej temperatury. Czynniki chłodnicze korzystnie działają na zasadzie wykresu słupkowego, co oznacza, że czynnik chłodniczy obniża temperaturę, ale podnosi ją z powrotem w miarę postępu procesu parowania – w przeciwieństwie do innych rodzajów cząsteczek, które mogą tylko obniżać temperaturę i są niewystarczająco dobre.

W jaki sposób wykorzystuje się czynnik chłodniczy? 

Czynnik chłodniczy, środek transportu i płyn zastępujący ciepło to ciecz lub gaz, który można wykorzystać do sztucznego chłodzenia lub podgrzewania substancji. Obecnie najczęściej stosowanym czynnikiem chłodniczym jest freon. W tej sekcji omówiono działanie czynników chłodniczych w procesie wymiany ciepła podczas odparowywania/absorpcji ciepła do użytku, o ile system jest zasilany z kontrolowaną falą sinusoidalną. 

Najbardziej kultowym czynnikiem chłodniczym jest dziś prawdopodobnie freon. Został wprowadzony głównie jako smar do klimatyzatorów. Te czynniki chłodnicze obsługują szeroki zakres w niskich temperaturach zwykle niższych niż -30 stopni Fahrenheita; ze względu na ten szeroki asortyment bardzo trudno je wymienić, ale dostępne są zamienniki. Czynniki chłodnicze to substancje, które zamieniają ciepło w energię. Stosowane są w klimatyzatorach, aby utrzymać w pomieszczeniu zadane warunki i zimne powietrze. Żywotność czynnika chłodniczego zależy od jego profilu temperaturowego – jego temperatury wrzenia, gęstości i innych parametrów niezbędnych do działania w komercyjnych lub mieszkaniowych jednostkach chłodzących.

Pompy ciepła a czynniki chłodnicze 

Przed wejściem w kontakt z medium (ciecz lub gaz), medium gazowe (odparowujące) może mieć temperaturę pokojową lub wyższą, osiągając punkt wrzenia. W przeciwieństwie do medium gazowego, medium płynne musi mieć niższą temperaturę nasycenia niż temperatura wrzenia cieczy, zanim wejdzie w kontakt z bankomatem i skondensuje się w części odbiorczej wewnątrz niej. Podczas korzystania z pompy ciepła czynnik chłodniczy pomaga rozpuścić ciepło, więc jeśli coś pójdzie nie tak, może to spowodować wyciek lub wezwanie serwisu. Czynnik chłodniczy to środek, który może usuwać energię cieplną, przykładem może być lodówka, gdzie następuje mechaniczne odparowywanie w celu zastąpienia wchłoniętej powierzchni. W systemach HVAC, chociaż podczas chłodzenia wyparnego tracona jest niewielka ilość energii cieplnej – agresywna materia wydzielona z systemu zestala się.