Istnieją dwa główne rodzaje źródeł energii: odnawialne i nieodnawialne. Odnawialne źródła energii to takie, które…