REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

Unia Europejska przedstawia strategię wyjścia z gospodarczych skutków Covid-19

15 kwietnia Komisja Europejska i Rada zaprezentowały wspólną strategię wyjścia Unii Europejskiej COVID19 , zwaną "Europejską mapą drogową na rzecz zniesienia środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19".

 

Mapa drogowa zawiera zalecenia dla państw członkowskich, których celem jest ochrona zdrowia publicznego przy jednoczesnym stopniowym znoszeniu środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, aby w skoordynowany sposób przywrócić życie społeczności i ożywić gospodarkę poprzez połączenie środków towarzyszących.

 

W przypadku branży sprzętu budowlanego należy wspomnieć o zniesieniu kontroli granicznych i ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw.

 

Należy najpierw złagodzić ograniczenia w przemieszczaniu się między regionami przygranicznymi dla pracowników transgranicznych i sezonowych, a następnie między obszarami europejskimi o stosunkowo niskim wskaźniku występowania wirusa. W drugim etapie powinno nastąpić ponowne otwarcie granic zewnętrznych i dostęp do UE dla mieszkańców spoza UE. Jeśli chodzi o "wznowienie działalności gospodarczej", UE zaleca podejście stopniowe, uwzględniające sektory, które są "niezbędne" do ułatwienia działalności gospodarczej (np. transport).

 

Komisja stworzy również funkcję szybkiego ostrzegania w celu zidentyfikowania zakłóceń na przykład w łańcuchu dostaw, opierając się między innymi na istniejących sieciach, takich jak Enterprise Europe Network (EEN), klastrach, izbach handlowych i stowarzyszeniach handlowych, wysłannikach MŚP, a także innych podmiotach, takich jak partnerzy społeczni na szczeblu europejskim. Poszukiwane będą najlepsze dostępne rozwiązania w celu zaradzenia tym zakłóceniom, które mogą mieć swoje źródło w asymetrycznym znoszeniu środków ograniczających (w UE lub poza nią), upadłości przedsiębiorstw lub ingerencji podmiotów z państw trzecich.

 

Po zniesieniu środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, instytucje UE skoncentrują się na europejskiej strategii naprawy gospodarczej, w ramach kolejnego budżetu UE na lata 2021-2027. Zdaniem przewodniczącej Komisji, pani von der Leyen, digitalizacja i odmrażanie gospodarki będzie centralnym elementem tej strategii.

 

CECE


 

04/05/20

 

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Branżowego Katalogu Firm: mpc24.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

REKLAMA

Maszyna sama

Cię nie znajdzie,

ani sama się

nie sprzeda...

 

REKLAMA

REKLAMA

 

REKLAMA

BLACK WEEK Z E-MASZBUD.PL

POKAŻ SWOJĄ FIRMĘ NA E-MASZBUD.PL I UZYSKAJ DO -80% RABATU!!!

REKLAMA

e-maszbud.pl to e-gazeta o maszynach i sprzęcie budowlanym: nowości, wiadomości, prezentacje, wydarzenia

MENU