REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania maszyn budowlanych. 
Poradnik e-maszbud.pl

Plac budowy to bardzo specyficzne środowisko, które sprzyja pośpiechowi, wzmaga stres, a to oczywiście przekłada się na podwyższone ryzyko wypadków – w tym śmiertelnych. Choć w naszym kraju obowiązuje szereg przepisów z zakresu BHP, to dobrze wiemy, jak to wygląda w praktyce: czasami po prostu brakuje czasu, by ściśle stosować się do zaleceń. Mimo wszystko warto uczulić operatorów na to, aby nie dawali się ponosić fantazji i nie próbowali przekraczać parametrów maszyny, na której pracują. Duża odpowiedzialność spoczywa ponadto na właścicielu sprzętu. W tym poradniku, przygotowanym wspólnie z firmą WIBAKO, skupiamy się na przybliżeniu najważniejszych zasad bezpiecznego eksploatowania maszyn budowlanych.

 

Zdrowy rozsądek na pierwszym miejscu

 

Użytkowanie maszyn budowlanych zawsze wiązało się i nadal wiąże z licznymi zagrożeniami, by wymienić chociażby ryzyko uszkodzenia infrastruktury technicznej, w tym linii wysokiego napięcia czy instalacji gazowej, co sprowadza bezpośrednie zagrożenie na operatora. Trzeba na to położyć duży nacisk w trakcie szkolenia, wprowadzając również wewnętrzne regulacje w firmie.

 

Przed dopuszczeniem operatora do pracy należy zaznajomić go z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania obowiązków na maszynie, a także uczulić na to, by zachował szczególną ostrożność podczas robienia przekopów.

 

Znajomość maszyny

 

Nie ma znaczenia, jak bardzo doświadczony jest operator. Przejmując nową maszynę obowiązkowo musi on zapoznać się z jej DTR, czyli Dokumentacją Techniczno-Ruchową. Znajdziemy w niej wszystkie zalecenia odnośnie do bezpiecznej pracy na maszynie.

 

- To właśnie w DTR-ce można znaleźć takie informacje, jak opis techniczny maszyny, rodzaj wykorzystywanego osprzętu dodatkowego czy zakres dopuszczalnych prac. Operator powinien wyrobić w sobie nawyk regularnego przeglądania DTR, dzięki czemu będzie stale podnosił swoje kompetencje. – podkreśla Sylwester Wójcik z WIBAKO.

 

Nie zapominamy również o tak prozaicznej czynności, jak każdorazowe przeprowadzenie oględzin maszyny przed rozpoczęciem pracy. Najlepiej, aby operator robił to zawsze rano – 5 minut pozwoli czasami uniknąć poważnych problemów, gdyby miało się okazać, że maszyna jest ewidentnie niesprawna.

 

- Zwracam także uwagę na to, że obowiązkiem jest prowadzenie „Dziennika konserwacji”, w którym opisane są wszystkie prowadzone czynności, w tym przeglądy i naprawy – dodaje nasz ekspert.

...

 

Cały artykuł jest dostępny na łamach najnowszego numeru naszej e-gazety o maszynach i sprzęcie budowlanym.
Zapraszamy.

01/03/20

 

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Branżowego Katalogu Firm: mpc24.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

REKLAMA

Maszyna sama

Cię nie znajdzie,

ani sama się

nie sprzeda...

 

REKLAMA

REKLAMA

 

REKLAMA

BLACK WEEK Z E-MASZBUD.PL

POKAŻ SWOJĄ FIRMĘ NA E-MASZBUD.PL I UZYSKAJ DO -80% RABATU!!!

REKLAMA

e-maszbud.pl to e-gazeta o maszynach i sprzęcie budowlanym: nowości, wiadomości, prezentacje, wydarzenia

MENU